Brukermanual Compublish > Kategori > Hvordan opprette en kategori?

Hvordan opprette en kategori?

Sist endret: 07.03.2011


Opprette kategori
Du kan opprette en kategori på to måter:
 
Velg "Hovedinnstillinger"
Under fanen "Hovedinnstillinger" må du velge:
  • om kategorien skal vises i meny? Dersom du velger nei, vil den ikke bli synlig for leser når håndboken er lansert
  • tittel for kategorien
  • plassering av kategorien i håndboken (se nedenfor)
  • å sortere den nye kategorien der du har plassert den (se nedenfor)
 
Plassere og sortere kategorien
Den nye kategorien plasseres automatisk som en hovedkategori i venstremenyen. (Dersom du ønsker å legge den under en eksisterende kategori som en underkategori, les mer her.)
 
Kategorien må sorteres i forhold til de andre kategoriene. Dette gjøres enkelt ved å dra kategorien til den posisjonen du ønsker ("drag and drop").
 
 
"Kategorioversikt"
Under fanen "Kategorioversikt"  kan du hurtigopprette dokumenter til kategorien. Dette gjøres ved å trykke på "legg til"
 
 
Husk å lagre
 
Kategorien er nå lagret, og ligger der du plasserte den i håndboken.
 
 
Hurtigopprette dok
 
Du kan legge til inntil 10 dokumenter samtidig som du oppretter en kategori